2014 Winner Announcement 得獎名單

優選 Choice Award ◎ 離鄉孩子的心聲 Nỗi Lòng Người Con Xa Xứ  阮錦垂 Nguyễn Cẩm Thùy ◎ 業豐和CARLOS的故事 KISAH YE FENG DAN CARLOS  Erin Cipta ◎ 友誼無邊界 มิตรภาพไร้พรมแดน   Mrs Khemphon Sridongphet ◎ 夜裡的日記 DÒNG NHẬT KÝ Read More …

2014 TLAM Winners

Winners & Video 得獎人及其短片 First Prize 1 winner, 100 thousand NTD, one trophy   Giải Nhất ★ Thỏ Trắng / Giấc mơ nơi xứ người Jury Award 1 winner, 80 thousand NTD, one trophy Giải Bình phẩm ★ Cổ Lam / Read More …