วิธีการเข้าร่วมแข่งขัน 徵件簡章

คุณสมบัติของผู้เข้าสมัคร
ประชากรข้ามชาติหรือแรงงานข้ามชาติเคยหรือปัจจุบันอาศัยอยู่ในไต้หวัน, ฮ่องกง, มาเก๊า, สิงคโปร์, มาเลเซีย, ประเทศญี่ปุ่น, เกาหลี

ผลงานที่รับสมััคร
งานเขียนประมาณ 3000 ตัวอักษร มากกว่าหรือน้อยกว่าเล็กน้อยไม่เป็นไร (แต่ต้องไม่เกิน 100 ตัวอักษร) ไม่จำกัดรูปแบบเรียงความ ส่งผลงานได้คนละ 1 ชิ้น
เขียนผลงานโดยใช้ภาษาเวียดนาม ภาษาไทย ภาษาอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

เกณฑ์การพิจารณา
รอบคัดเลือก:
มีสมาชิกขององค์กรวัฒนธรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งในและนอกประเทศของเจ้าของภาษานั้นๆเป็นผู้ประเมินบทความ
เปิดรับประกวดแรงงานต่างชาติเป็นกรรมการตัดสินผลงานในแต่ละภาษา แต่ละท่านสามารถเสนอบทความได้ 10ฉบับ สำหรับ 10ฉบับ(มากที่สุด) ที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้เข้ารอบการประกวด จะทำการคัดเลือกให้เหลือ(มากที่สุด)เพียง40ฉบับจากทั้งหมด4ประเทศด้วยกัน โดยอาศัยจำนวนบทความทั้งหมด1/10ของจำนวนที่เข้าแข่งขันการประกวดเป็นจำนวนผู้เข้ารอบต่ำสุดและ

รอบตัดสิน :
ผู้ประเมินที่เป็นตัวแทนขององค์กรมีมาจากทั้ง ไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊า สิงคโปร์ และมาเลเซีย
กรรมการหารือในที่ประชุมแล้วลงคะแนน
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล

การประกาศรางวัล
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในเว็บไซต์ของกิจกรรมนี้ และโทรศัพท์แจ้งผู้ได้รับรางวัล

เกณฑ์การให้รางวัล
รางวัลชนะเลิศ : 1 รางวัล พร้อมเงินสด 1แสนเหรียญและถ้วยเกียรติคุณ
รางวัลกรรมการ: 1 รางวัล พร้อมเงินสด 8หมื่นเหรียญและถ้วยเกียรติคุณ
รางวัลดีเด่น : 3 รางวัล พร้อมเงินสด 2หมื่นเหรียญและใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลกรรมการรุ่นใหม่สมัยที่2: 3 รางวัล ,เงินรางวัล2หมื่นเหรียญเอ็นทีและถ้วยรางวัล1ถ้วย
มาเก๊ารางวัลพิเศษ: 1 รางวัล พร้อมเงินสด 2หมื่นเหรียญและถ้วยเกียรติคุณ
รวมเงินรางวัล : ทั้งหมด 320,000 ดอลลาร์ไต้หวัน

ระยะเวลาส่งเอกสาร
ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2019

วิธีการสมัคร
สมัครและส่งผลงานออนไลน์เท่านั้น
เพื่อความโปร่งใสและยุติธรรมระหว่างการตัดสิน และเพื่อป้องกันมิให้เกิดการลอกเลียนแบบ การส่งผลงานประกวดในปีนี้ จะไม่นำบทความที่ส่งเข้าประกวดลงในเว็บไซต์

ข้อควรระวัง
1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดห้ามคัดลอก แอบอ้าง หรือละเมิดสิทธิ มิฉะนั้น นอกจากจะถูกยกเลิกคุณสมบัติ คืนเงินราลวัล ถ้วยเกียรติคุณ ใบประกาศเกียรติคุณแล้ว ผู้สมัครยังจะต้องรับผิดชอบทุกอย่างทางกฎหมาย
2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเก็บต้นฉบับไว้เอง ไม่ว่าได้รับการคัดเลือกหรือไม่จะไม่มีการคืนต้นฉบับ ทุกคนส่งผลงานได้เพียง 1 ชิ้น
3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด หากกรรมการตัดสินว่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ สามารถตัดสินรางวัลนั้นเป็นโมฆะ
4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีธรรมสิทธิของผู้สร้างสรรค์และสิทธิ์ในทรัพย์สิน และได้มอบสิทธิ์ให้ผู้จัดกิจจกรมใช้ในการเผยแพร่ ตีพิมพ์ในรูปแบบใดก็ได้ โดยไม่ต้องชำระภาษีอื่นๆ
5. ผู้ที่ได้เงินรางวัลเกิน 2 หมื่นเหรียญไต้หวัน จะถูกหักภาษีเงินได้ ตามที่กฎหมายบังคับ
6. ผลงานที่ส่งประกวด เมื่อผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้ว จะเลือกวันประกาศและมอบรางวัลอย่างเป็นทางการ
7. ผู้เข้้าแข่งขันเท่ากับผู้ที่ยอมรับข้อกำหนดการในการแข่งขัน หากขาดตกบกพร่อง ผู้จัดกิจกรรมสามารถแก้ไขและประกาศได้ทุกเมื่อ

參選資格
曾經或目前在臺灣、香港、澳門、新加坡、馬來西亞、日本、韓國之跨國移民、移工

甄選作品
作品3,000字內為宜,文體不限,每人限投一篇。
以越文、泰文、印尼文、菲律賓文(Filipino)書寫之作品。

評審辦法

母語初選:

 • 由海內外東南亞文化界之母語人士擔任初選評審。
 • 各語評審以計分方式,各提名10篇,四語總計40篇。
 • 各語統計得分最高之作品入圍。以各語投稿件數十分之一作為入圍名額下限。

中文評審決選:

  • 由來自臺灣、香港、澳門、新加坡、馬來西亞之文化界代表擔任決選評審。
  • 以計分方式,針對中譯後的入圍作品進行評審。
 • 召開決選會議,選出首獎一名、評審獎一名、優選三名。

青少年評審決選:

  • 公開招募青少年評審。
  • 以計分方式,針對中譯後的入圍作品進行評審
 • 召開決選會議,選出青少年評審推薦獎三名。

得獎公佈
得獎名單將公佈於本活動官網,並個別以電話通知得獎人。

獎勵辦法
首獎:一名,獎金NT$ 10 萬,獎杯乙座。
評審獎:一名,獎金NT$ 8 萬,獎杯乙座。
優選:三名,獎金NT$ 2 萬,獎杯乙座。
青少年評審推薦獎:三名,獎金NT$ 2 萬,獎杯乙座。
澳門特別獎:一名,獎金NT$ 2 萬,獎杯乙座。
總獎金:共計NT$ 32 萬。

收件截止日期
即日起至2019年5月12日止。

報名方式
一律線上報名與投稿。

注意事項
1. 參選作品禁止抄襲、冒名、侵害他人著作權之情事,違者除取消資格、追回獎金、獎杯、獎狀,一切法律責任皆由參賽者自行負責。
2. 參選作品請自留底稿,不論入選概不退件。每人限投一件作品。
3. 參賽作品如經評審決議未達標準,得從缺。
4. 參賽作品享有著作人格權及著作財產權,並授權主辦單位用於任何形式之推廣、出版、發表,不另付稿酬版稅。
5. 獎金超過新台幣NT$ 2 萬元以上者,依稅法相關規定代扣稅額。
6. 參選作品經評委會評定後,將擇期公開舉行頒獎典禮。
7. 參選者視為認同本徵文辦法之規定,如有未盡事宜,得隨時修正公佈之。