ตารางกิจกรรมสำคั 重要行事曆

รางวัลชนะเลิศ : 1 รางวัล พร้อมเงินสด1แสนเหรียญและถ้วยเกียรติคุณ
รางวัลกรรมการ: 1รางวัล พร้อมเงินสด8หมื่นเหรียญและถ้วยเกียรติคุณ
รางวัลดีเด่น : 3 รางวัล พร้อมเงินสด 2หมื่นเหรียญและใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลกรรมการรุ่นใหม่สมัยที่2:3รางวัล ,เงินรางวัล2หมื่นเหรียญเอ็นทีและถ้วยรางวัล1ถ้วย
มาเก๊ารางวัลพิเศษ: 1 รางวัล พร้อมเงินสด 2หมื่นเหรียญและถ้วยเกียรติคุณ

ระยะเวลาส่งเอกสาร : ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2018
เพื่อความโปร่งใสและยุติธรรมระหว่างการตัดสิน และเพื่อป้องกันมิให้เกิดการลอกเลียนแบบ การส่งผลงานประกวดในปีนี้ จะไม่นำบทความที่ส่งเข้าประกวดลงในเว็บไซต์

7/01: ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ
8/04: ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
9/30: พิธีมอบรางวัล

首獎:一名,獎金10萬,獎杯乙座。
評審獎:一名,獎金8萬,獎杯乙座。
優選:三名,獎金2萬,獎杯乙座。
青少年評審推薦獎:三名,獎金2萬,獎杯乙座。
澳門特別獎:一名,獎金2萬,獎杯乙座。

收件截止日期:2018/3/05起~5/31 公開徵件
為求評審過程公允,且未免抄襲,今年投稿作品將採非公開模式進行,不會將各位的投稿作品公開到網站上。

7/01:入圍名單公告
8/04:得獎名單公告
9/30:頒獎典禮