ตารางกิจกรรมสำคั 重要行事曆

ระยะเวลาส่งเอกสาร : ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2019
เพื่อความโปร่งใสและยุติธรรมระหว่างการตัดสิน และเพื่อป้องกันมิให้เกิดการลอกเลียนแบบ การส่งผลงานประกวดในปีนี้ จะไม่นำบทความที่ส่งเข้าประกวดลงในเว็บไซต์

6/17: ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ
8/10: ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
9/29: พิธีมอบรางวัล

收件截止日期:2019/3/01起至5/12 公開徵件
為求評審過程公允,且未免抄襲,今年投稿作品將採非公開模式進行,不會將各位的投稿作品公開到網站上。

6/17:入圍名單公告
8/10:得獎名單公告
9/29:頒獎典禮