Ukol sa Migrants’ Literary Awards

Ukol sa Migrants’ Literary Awards

Migrants’ Literary Awards, tulad ng isinasaad ng pangalan, ay literatura o panitikang mula sa mga imigrante (dayuhang asawa) at mga migrant workers (dayuhang manggagawa).

Umaabot sa 660,000 ang dayuhang manggagawa mula sa Timog Silangan Asya na naririto upang magtrabaho, 160,000 imigranteng naririto dahil sa kasal at 50,000 manggagawang nawawala sa kasalukuyan rito sa Taiwan. Hindi maaaring ipagkaila na sila ang panglimang pinakamalaking grupo ng tao na kasama nating nakatira rito sa lupaing ito. Sila ang gumagawa ng pinakamababang uri ng labor na trabaho na ayaw gawin ng sino man at nagbabalikat sa basic konstruksyon at imprastraktura ng Taiwan. Sila ang mga tumutulong sa atin sa pangangalaga ng mga matatanda, maysakit, at sa mga may kapinsalaan sa katawan sa matagal na panahon, walang tulog, walang pahinga. Marami rin sa kanila ang ina ng mga bagong panganak na bata sa susunod na henerasyon.

Ang  pagganap ng Migrants’ Literary Awards ay upang himukin at bigyan ng lakas ng loob ang mga imigrante at mga dayuhang manggagawa na siyang nagbibigay ng kanilang mga likhang literatura, at upang mapanatili itong mahalagang kasaysayan sa historya. Nagpapalaganap ng estilong pampanitikan ng mga nakakarating sa magkakaibang lugar (dayuhang manggagawa), mga may dalawang lugar na maituturing sariling lalawigan na pinanggalingan (imigrante) at mga may dugo ng magkaibang lahi (anak ng mga bagong imigrante).

Magmula sa Taiwan, Pinapalawak ang Sakop ng Literatura

Nakaraan muli ang isang taon ng Migrants’ Literary Awards sa pagsali ng mga manggagawa mula sa Timog Silangan Asya at sa suporta mula sa iba’t-ibang sector sa lipunan. Balak ng 2019「Ika-6 Migrants’ Literary Awards」na palawakin ang sakop ng pagtanggap ng mga kalahok. Bukod sa Taiwan, dinagdagan ang Hongkong, Macau, Singapore at Malaysia, mga lugar o bansang may maraming imigrante at manggagawa mula sa Timog Silangan Asya. Pinapalawak ang pananaw ng mga imigrante sa pagsusulat, napapatupad ang pagpapahayag ng iba’t-ibang lahi at nadadagdagan ang pagkilala sa Taiwan bilang tagapalaganap ng literaryong gawain ng mga dayuhang imigrante at manggagawa.

Ang mga dayuhang imigrante at manggagawa mula sa Timog Silangan Asya ay bahagi at isang grupong hindi mahihiwalay sa lipunan ng Taiwan. Ang feedback ng mga tagadayuhan sa kanilang mga gawain ay maitutulad sa liyab ng apoy sa malalim na gabi, nagtuturo sa patutunguhan ng Taiwan sa darating na panahon. Inaasahan namin na ang Hongkong, Macau, Singapore,  Malaysia, Japan at Korea na parehong mga bansang napasailalim sa administratibo ng ibang bansa at ang Taiwan na may lipunang imigrante, sa pamamagitan ng pagsusulat at pagbabasa ng mga dayuhang imigrante at manggagawa, makapaglinang ng mas mataas na kakayahang pagpaparaya, pag-uunawa at pagsisiyasat sa sarili, upang ang boses ng madla ay maging pangunahing paksa sa kasaysayan, maisagawa ang tunay na kahulugan ng demokrasya. At kasabay nito, mapakilala ang Taiwan sa internasyonal lipunan bilang isang lugar na tumatanggap at nagbibigay-galang sa maramihan at tagapangalaga ng mga karapatang pantao.

關於移民工文學獎

移民工文學,顧名思義,是以新移民(外籍配偶)與移工(外籍勞工)為主體,所生產出來的文學。

此刻的臺灣,約有六十六萬名東南亞跨國工作者、十六萬名婚姻移民以及五萬名失聯移工。她/他們是共同居住這塊土地不容忽視的第五大族群;她/他們做你我不願做的底層勞動,支撐臺灣基礎建設;她/他們長時間協助我們照護家中的老病殘,無眠無休;她們許多人是我們新生下一代的母親。

這些人的文化與生命經驗,豐富了臺灣,而她/他們的書寫,亦是臺灣文學不可分割的一部分。移民工文學獎的舉辦,即是為了鼓勵、並留下這段可貴的歷史。藉由以新移民、移工為主體所生產的文字創作,呈現異地漂流(移工)、兩個故鄉(新移民)、雙重血緣(移民子女)的文學風貌。

從臺灣出發,擴大文學疆域

移民工文學獎在東南亞移民移工參與、社會各界的支持下,又走過了一年。2019「第六屆移民工文學獎」計畫擴大徵件範圍,除了臺灣,增列香港、澳門、新加坡、馬來西亞、日本、韓國等擁有眾多東南亞移民、移工的地區或國家,拓展移民工書寫的視野,落實多元族群發聲,並提升臺灣做為推廣移民工文學創作重鎮的高度。

東南亞移民工是臺灣社會不可分割的群體,異鄉人透過創作的反饋,猶如暗夜之火,指引著臺灣未來的去向。我們期盼與港、澳、新、馬等地區同為前殖民國家與移民社會的臺灣,藉由移民工書寫與閱讀,培養更高規格的寬容與自省能力,讓庶民之聲成為歷史的主體,以實踐民主的真義,同時也創新臺灣在國際社會中開放、尊重多元、守護人權的定位。