Lịch hoạt động chính 重要行事曆

Thời gian nhận bài: Từ nay đến hết ngày 12 tháng 5 năm 2019.

Nhằm mục đích đạt được tính công bằng trong quá trình bình thẩm, và tránh hiện tượng sap chép tác phẩm của người khác, Ban tổ chức Giải thưởng Văn học Di dân Di công sẽ không công khai nội dung các tác phẩm dự thi nhận được trên website.

6/17:Công bố danh sách tác phẩm dự thi được chọn
8/10:Công bố danh sách tác phẩm dự thi đoạt giải
9/29:Lễ trao giải thưởng

收件截止日期:2019/3/01起至5/12公開徵件
為求評審過程公允,且未免抄襲,今年投稿作品將採非公開模式進行,不會將各位的投稿作品公開到網站上。

6/17:入圍名單公告
8/10:得獎名單公告
9/29:頒獎典禮