Lịch hoạt động chính 重要行事曆

Giải Nhất: 1 giải; Tiền thưởng: 10 vạn Đài tệ và một chiếc cúp.

Giải Bình phẩm: 1 giải; Tiền thưởng: 8 vạn Đài tệ và một chiếc cúp.
Giải Ưu tú: 3 giải; Tiền thưởng: 2 vạn Đài tệ và một bằng khen.
Giải Bình phẩm Thế hệ hai: 3 giải, phần thưởng 2 vạn Đài tệ và một chiếc cúp.
Giải thưởng đặc biệt Macau: 1 giải, Phần thưởng: $20.000 NTD. và một chiếc cúp.
Tổng giá trị giải thưởng là $320.000 NTD.

Thời gian nhận bài: Từ nay đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2018.
Nhằm mục đích đạt được tính công bằng trong quá trình bình thẩm, và tránh hiện tượng sap chép tác phẩm của người khác, Ban tổ chức Giải thưởng Văn học Di dân Di công sẽ không công khai nội dung các tác phẩm dự thi nhận được trên website.

7/01:Công bố danh sách tác phẩm dự thi được chọn
8/04:Công bố danh sách tác phẩm dự thi đoạt giải
9/30:Lễ trao giải thưởng

首獎:一名,獎金10萬,獎杯乙座。
評審獎:一名,獎金8萬,獎杯乙座。
優選:三名,獎金2萬,獎杯乙座。
青少年評審推薦獎:三名,獎金2萬,獎杯乙座。
澳門特別獎:一名,獎金2萬,獎杯乙座。

收件截止日期:2018/3/05起~5/31 公開徵件
為求評審過程公允,且未免抄襲,今年投稿作品將採非公開模式進行,不會將各位的投稿作品公開到網站上。

7/01:入圍名單公告
8/04:得獎名單公告
9/30:頒獎典禮