2014 Winner Announcement 得獎名單

優選 Choice Award ◎ 離鄉孩子的心聲 Nỗi Lòng Người Con Xa Xứ  阮錦垂 Nguyễn Cẩm Thùy ◎ 業豐和CARLOS的故事 KISAH YE FENG DAN CARLOS  Erin Cipta ◎ 友誼無邊界 มิตรภาพไร้พรมแดน   Mrs Khemphon Sridongphet ◎ 夜裡的日記 DÒNG NHẬT KÝ TRONG ĐÊM  詩的女孩 Nàng Thơ ◎ 敘利亞的黑煙 Asap Hitam di Suriah  Sri Yanti ◎ 誠實與順從 KEJUJURAN DAN HIJABKU  Nanik Riyati 6 winners, 20 thousand NTD, one trophy 優選六名,獎金每人兩萬元 評審獎 Jury Award ◎ 龍眼成熟時 MÙA NHÃN CHÍN  黎黃協 Lê Hoàng Hiệp 1 winner, 80 thousand NTD, one trophy 評審獎一名,獎金八萬元 首獎 First Prize ◎ 他鄉之夢 Giấc mơ nơi xứ người  白兔Thỏ Trắng 1 winner, 100 thousand NTD, one trophy 首獎一名,獎金十萬元  

2014 TLAM Winners

Winners & Video 得獎人及其短片 First Prize 1 winner, 100 thousand NTD, one trophy   Giải Nhất ★ Thỏ Trắng / Giấc mơ nơi xứ người Jury Award 1 winner, 80 thousand NTD, one trophy Giải Bình phẩm ★ Cổ Lam / MÙA NHÃN CHÍN Choice Award 6 winners, 20 thousand NTD, with a certificate Hadiah Favorit ★ Erin Cipta / KISAH YE FENG DAN CARLOS รางวัลดีเด่น ★ Mrs Khemphon Sridongphet / มิตรภาพไร้พรมแดน Hadiah Favorit ★ Nanik Riyati / KEJUJURAN DAN HIJABKU Giải Ưu tú ★ Nàng Thơ / DÒNG NHẬT KÝ TRONG ĐÊM Giải Ưu tú ★ Nguyễn Cẩm Thùy / Nỗi Lòng Người Con Xa Xứ Hadiah Favorit ★ Sri Yanti / Asap Hitam Di Suriah