Lòng Mẹ

 2018 Sơ tuyển 越南文初選 

📜 Lòng Mẹ

👤 陶小媚

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


📝 Lời bình của Ban giám khảo 評語Nguyễn Thị Hà An 阮荷安

Hình thức: tản văn, hành văn lưu loát, dùng ngôi thứ 3 kể chuyện. Nội dung: thể hiện mối quan hệ của nữ phạm nhân với mẹ, từ nổi loạn, không nghe lời đến cảm động, hối hận; còn mẹ thì từ đầu đến cuối vẫn luôn thể hiện tình mẹ bao dung cho dù con có phạm lỗi lớn đến nhường nào. Tác giả thông qua câu chuyện của bạn tù để nhìn lại chính mình, cấu tứ tương đối thành thục.

篇名:”媽媽的心” “母心”;形式:散文隨筆,文辭流利暢通,文中以第三人稱來述說故事。內容:講述了監獄服刑女子對母親的情感轉換,從不聽話、不接受到感動、到後悔,出動人心。作者也是在監獄服刑的女子,內容選者述說獄友的故事,而非自己,然而作者透過獄友的故事反照自己的看法,這樣的構思顯得文學程度相當成熟。監獄受刑人缺少發言的機會,值得宣揚出去。