Câu Chuyện Của Bà Nội

 2018 Sơ tuyển 越南文初選 

📜 Câu Chuyện Của Bà Nội

👤 阮文南

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


📝 Lời bình của Ban giám khảo 評語Nguyễn Thị Hà An 阮荷安

Hình thức: tự truyện tản văn kèm văn vần, hành văn lưu loát. Nội dung: khác với đa số bài dự thi tập trung về trải nghiệm cuộc sống ở Đài Loan, bài này thể hiện tình cảm của tác giả đối với bà của mình, thông qua đó kể loại toàn bộ cuộc đời nhiều biến cố của bà trong dòng thăng trầm của lịch sử xã hội Việt Nam. Tất cả những chi tiết đó được kết nối bằng nỗi nhớ của người cháu đối với bà mình, là một câu chuyện ấm áp xúc động lòng người, làm người đọc Đài Loan càng hiểu hơn về người Việt.

篇名:"奶奶的故事";形式:自傳式散文;文辭流利暢通,還加了韻文。內容:比較別於其他參賽文主要述說在台的經歷和感受,此篇是移工從對奶奶的思念,回想著奶奶艱難的一生,文中描述了許多越南的人事物和人們在歷史變故中所被牽連而改變命運,整個故事由作者對奶奶的思念所串聯起來,讓人感到溫馨。此內容值得向台灣人介紹,讓讀者更瞭解越南小民在滾滾歷史浪潮中的命運和他們的堅持。