เกี่ยวกับเรา

รางวัลวรรณกรรมโดยผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และแรงงาน พอเห็นชื่อก็คิดโยงไปถึงความหมายของฉัน คือ หัวใจสำคัญเป็นวรรณกรรมที่เกิดขึ้นโดยกลุ่มคู่สมรสต่างชาติและแรงงานต่างชาติ

ไต้หวันในขณะนี้ มีแรงงานต่างชาติที่มาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกือบ 7 แสนคน คู่สมรสต่างชาติประมาณ 2 แสนคน ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่รุ่นที่ 2 ก็เกิน 3 แสนคน วัฒนธรรมและประสบการณ์ชีวิตของคนเหล่านี้ ทำให้ไต้หวันสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และการขีดเขียนของพวกเขา ก็เป็นส่วนหนึ่งที่แยกออกจากวรรณกรรมไต้หวันไม่ได้

การจัดตั้งรางวัลวรรณกรรมฯ ก็คือเป็นการส่งเสริมและบันทึกประวัติศาสตร์อันล้ำค่า งานประพันธ์วรรณกรรมที่เกิดขึ้นโดยกลุ่มคู่สมรสต่างชาติและแรงงานต่างชาติ แสดงให้เห็นถึงรูปแบบวรรณกรรมของคนที่อยู่ต่างแดน(แรงงานต่างชาติ) มีบ้าน2หลัง (ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่)และสายเลือดสองสัญชาติ(ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่รุ่นที่ 2)

รางวัลชนะเลิศ 1แสนเหรียญ ขอเชิญฉลองพิธีอันยิ่งใหญ่