Về chúng tôi

Cũng như tên gọi, di dân (phối ngẫu quốc tịch nước ngoài) và di công (lao động quốc tịch nước ngoài) là sẽ chủ thể của các tác phẩm văn học tham gia hoạt động này.

Hiện tại, Đài Loan có khoảng 710 nghìn di công đến từ các nước Đông Nam Á, 160 nghìn Di dân di cư qua quan hệ hôn nhân và 50 nghìn di công mất liên lạc. Họ là cộng đồng người lớn thứ 5 không thể xem nhẹ đang cùng chung sống trên mảnh đất này; Họ làm những công việc cơ sở mà chúng ta không muốn làm, chính họ đã chống đỡ cho cơ sở hạ tầng của Đài Loan; Họ giúp gia đình chúng ta chăm sóc người già yếu và người bệnh tật trong thời gian dài mà không được nghỉ ngơi; Nhiều người trong số họ là mẫu thân sinh ra thế hệ sau của chúng ta.

Việc tổ chức Giải thưởng Văn học Di dân & Di công nhằm mục đích động viên và ghi lại quá trình lịch sử đáng quý này. Lấy Di dân và Di công làm chủ thể cho các tác phẩm sáng tác văn học, thể hiện phong cách văn học của giai đoạn sống lưu lạc nơi đất khách (di công), cuộc sống của con người hai quê (di dân), và những người con mang hai dòng máu (thế hệ người cư trú mới).

Bắt đầu từ Đài Loan, mở rộng phạm vi văn học

Giải thưởng văn học Di dân Di công có sự tham gia của Di dân, Di công Đông Nam Á và sự ủng hộ của các tầng lớp xã hội, lại đi qua một năm nữa rồi. “Giải thưởng văn học Di dân Di công lần thứ 7” năm 2020, hoạt động sẽ trưng cầu thêm bài dự thi tiếng Miến Điện, và phạm vi trưng cầu bài viết sẽ mở rộng đến toàn khu vực Châu Á. Mở rộng tầm nhìn sáng tác văn thơ của Di dân, Di công, để các nhóm đa sắc tộc nói lên tiếng nói của mình, đồng thời giúp Đài Loan trở thành trung tâm quảng bá tác phẩm văn học Di dân Di công.

Di dân, Di công Đông Nam Á tại Đài Loan là một nhóm mà xã hội Đài Loan không thể tách rời, những phản ánh của người xa quê thông qua tác phẩm của mình, giống như ngọn lửa trong đêm, soi đường tương lai cho Đài Loan. Chúng tôi hy vọng, cùng nhau thông qua những tác phẩm văn học của Di dân, Di công, bồi dưỡng quy cách khoan dung và khả năng tự suy xét cao hơn, để người dân sáng tạo ra lịch sử và thực hiện chân nghĩa dân chủ, đồng thời giúp Đài Loan tạo ra diện mạo mới trên trường quốc tế, xác định vị trí trong việc tôn trọng sự đa nguyên và bảo vệ nhân quyền.