วิธีการเข้าร่วมแข่งขัน

คุณสมบัติของผู้เข้าสมัคร
ประชากรข้ามชาติหรือแรงงานข้ามชาติเคยหรือปัจจุบันอาศัยอยู่ในเอเชีย

ผลงานที่รับสมััคร
| งานเขียนประมาณ 3000 ตัวอักษร มากกว่าหรือน้อยกว่าเล็กน้อยไม่เป็นไร (แต่ต้องไม่เกิน 100 ตัวอักษร) ไม่จำกัดรูปแบบเรียงความ ส่งผลงานได้คนละ 1 ชิ้น
| เขียนผลงานโดยใช้ภาษาเวียดนาม พม่า ภาษาไทย ภาษาอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

เกณฑ์การพิจารณา
| รอบคัดเลือก:
มีสมาชิกขององค์กรวัฒนธรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งในและนอกประเทศของเจ้าของภาษานั้นๆเป็นผู้ประเมินบทความ
เปิดรับประกวดแรงงานต่างชาติเป็นกรรมการตัดสินผลงานในแต่ละภาษา แต่ละท่านสามารถเสนอบทความได้ 10ฉบับ สำหรับ 10ฉบับ(มากที่สุด) ที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้เข้ารอบการประกวด จะทำการคัดเลือกให้เหลือ(มากที่สุด)เพียง40ฉบับจากทั้งหมด4ประเทศด้วยกัน โดยอาศัยจำนวนบทความทั้งหมด1/10ของจำนวนที่เข้าแข่งขันการประกวดเป็นจำนวนผู้เข้ารอบต่ำสุดและ

| รอบตัดสิน :
ผู้ประเมินที่เป็นตัวแทนขององค์กรมีมาจากทั้ง ไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊า สิงคโปร์ และมาเลเซีย
กรรมการหารือในที่ประชุมแล้วลงคะแนน
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล

การประกาศรางวัล
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในเว็บไซต์ของกิจกรรมนี้ และโทรศัพท์แจ้งผู้ได้รับรางวัล

เกณฑ์การให้รางวัล
| รางวัลชนะเลิศ : 1 รางวัล พร้อมเงินสด 1แสนเหรียญและถ้วยเกียรติคุณ
| รางวัลกรรมการ: 1 รางวัล พร้อมเงินสด 8หมื่นเหรียญและถ้วยเกียรติคุณ
| รางวัลดีเด่น : 3 รางวัล พร้อมเงินสด 2หมื่นเหรียญและใบประกาศเกียรติคุณ
| รางวัลกรรมการสำหรับ เยาวชน: 3 รางวัล ,เงินรางวัล2หมื่นเหรียญเอ็นทีและถ้วย รางวัล1ถ้วย
| มาเก๊ารางวัลพิเศษ: 1 รางวัล พร้อมเงินสด 2หมื่นเหรียญและถ้วยเกียรติคุณ
| รวมเงินรางวัล : ทั้งหมด 320,000 ดอลลาร์ไต้หวัน

ระยะเวลาส่งเอกสาร
ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2020

วิธีการสมัคร
สมัครและส่งผลงานออนไลน์เท่านั้น
เพื่อความโปร่งใสและยุติธรรมระหว่างการตัดสิน และเพื่อป้องกันมิให้เกิดการลอกเลียนแบบ การส่งผลงานประกวดในปีนี้ จะไม่นำบทความที่ส่งเข้าประกวดลงในเว็บไซต์

ข้อควรระวัง
| ผลงานที่ส่งเข้าประกวดห้ามคัดลอก แอบอ้าง หรือละเมิดสิทธิ มิฉะนั้น นอกจากจะถูกยกเลิกคุณสมบัติ คืนเงินราลวัล ถ้วยเกียรติคุณ ใบประกาศเกียรติคุณแล้ว ผู้สมัครยังจะต้องรับผิดชอบทุกอย่างทางกฎหมาย
| ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเก็บต้นฉบับไว้เอง ไม่ว่าได้รับการคัดเลือกหรือไม่จะไม่มีการคืนต้นฉบับ ทุกคนส่งผลงานได้เพียง 1 ชิ้น
| ผลงานที่ส่งเข้าประกวด หากกรรมการตัดสินว่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ สามารถตัดสินรางวัลนั้นเป็นโมฆะ
| ผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีธรรมสิทธิของผู้สร้างสรรค์และสิทธิ์ในทรัพย์สิน และได้มอบสิทธิ์ให้ผู้จัดกิจจกรมใช้ในการเผยแพร่ ตีพิมพ์ในรูปแบบใดก็ได้ โดยไม่ต้องชำระภาษีอื่นๆ
| ผู้ที่ได้เงินรางวัลเกิน 2 หมื่นเหรียญไต้หวัน จะถูกหักภาษีเงินได้ ตามที่กฎหมายบังคับ
| ผลงานที่ส่งประกวด เมื่อผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้ว จะเลือกวันประกาศและมอบรางวัลอย่างเป็นทางการ
| ผู้เข้้าแข่งขันเท่ากับผู้ที่ยอมรับข้อกำหนดการในการแข่งขัน หากขาดตกบกพร่อง ผู้จัดกิจกรรมสามารถแก้ไขและประกาศได้ทุกเมื่อ