Paraan ng Pagsali sa Paligsahan

Kwalipikasyon upang sumali

Dayuhang imigrante o manggagawa na dating nangibang bansa o kasalukuyang nakatira sa lugar sa Asya.

Pagpili sa mga Entries

| Pinakamainam ang ulat na may 3000 bilang ng salita, walang limitasyon sa estilo ng pagsulat at nilalaman ng ulat. Isang lahok lamang sa bawat isang tao.

| Artikulong isinulat sa wikang Vietnamese, Thailand, Indonesia, Filipino o Myanmar.

Paraan ng Pagpili 

 • Preliminary:
  Ang mga tagasuri sa preliminary competition ay mga native speakers sa larangan ng kultura ng Timog Silangang Asya, mula sa Taiwan o sa iba pang bansa.
  Ang bawat isa ay pipili ng 10 entries at ang 10 (pinakamadami) entries na may pinakamataas na puntos ang magkakamit ng kwalipikasyon na makasali sa kompetisyon. Ang pinakamababang bilang ng pipiliin sa bawat wika ay ang 1/10 ng bilang ng entries na matatanggap, total na 40 (pinakamarami) entries sa 4 na bansa.
 • Finals:
  Ang mga tagasuri sa final competition ay mga kumakatawan sa larangan ng kultura ng Taiwan, Hongkong, Macau, Singapore at Malaysia.
  Magpupulong at tatalakayin ng mga tagasuri at gagawin ang pagpili sa paraang pagboto. Lalabas ang pangalan ng mga nanalo ng gantimpala.

Pagpapahayag ng mga Nagkamit ng Gantimpala

 • Ang listahan ng mga pangalan ng mga nagkamit ng gantimpala ay ipapahayag sa official website ng aktibidad na ito, at tatawagan sa telepono ang bawat nagkamit.

Gantimpala

| Unang Gantimpala: Isang taong magkakamit, NT$ 100,000 premyo at isang trophy.
| Gantimpala mula sa mga Tagasuri: Isang taong magkakamit, NT$ 80,000 premyo at isang trophy.
| Outstanding Award: 3 magkakamit, NT$ 20,000 bawat isa at isang award certificate.
| Gantimpala: Tatlong Pangalan, NT$ 20,000 Premyo at Isang Tropeo sa bawat isa.
| Macau Special Award: Isang taong magkakamit, NT$ 20,000 bawat isa at isang award certificate.
| Kabuuang premyo:NT$ 320,000

Huling Araw ng Submission ng Entries
Mayo 17, 2020

Paraan ng Pagsali

 • Lahat ng registration at pagpasok ng entry ay gagawin online.
 • Upang mapanatiling makatarungan at pantay ang pagsusuri, at upang maiwasan ang pagkopya, ang mga kalahok na ulat ngayong taon ay hindi ilalahad sa publiko at hindi ilalagay sa website.

Attention:

| Hindi maaring kopyahin, magsabi ng hindi tutoo o lumabag sa copyrights karapatan ng ibang tao. Ang sinumang lumabag ay mawawalan ng kwalipikasyon na sumali at kailangang isauli ang premyo, trophy at certificate. Ang lahat ng legal na pananagutan ay sariling responsibilidad ng contestant na sumali sa paligsahan.

| Ang nag-akda ng entry na kasali sa paligsahan ay may personal na karapatan at pag-aari ng copyrights at binibigyan ng awtorisasyon ang organizer na ipalaganap, ilathala o ilagay sa publikasyon sa anumang lugar, sa anumang panahon at sa anumang uri, at bigyan ng pahintulot ang ibang taong gamitin ang akda. Hindi maaaring bawiin ng may-akda ang karapatang ito at hindi na kinakailangang magbigay ng iba pang bayad ang organizer.

| Isang kalahok lamang ang maaaring isubmite ng bawat isang tao. Huwag magbigay ng parehong entry sa ilalim ng iba’t-ibang pangalan. Kapag naimbestigahan ng organizers na may mga dobleng entries, mawawala ang kwalipikasyon na sumali sa Migrants’ Literary Awards ngayong taon.

| Ang contestant ay mag-iiwan ng sariling kopya ng kanyang entry at hindi ibabalik ang anumang gawain na naipasok.

| Ang gawain na hindi umabot sa standard ng pagtalakay ng mga tagasuri, ay ipagliliban.

| Ang papremyong mahigit sa NT$20,000 ay kakaltasan ng buwis ayon sa patakaran ng Batas sa Buwis.

| Ang contestant ay inaakalang sumasang-ayon sa mga paraan at patakaran ng paligsahan. Kapag may pagkukulang pang iba, ay maaring baguhin ang patakaran sa anumang oras at gagawan ng nararapat na pagpapahayag.


參選資格
曾經或目前在亞洲地區之跨國移民、移工。

甄選作品
| 文長三千字為宜,文體、創作內容皆無限制,每人限投一篇。
| 以越文、泰文、印尼文、菲律賓文(Filipino)、緬甸文書寫之作品。

評審辦法

母語初選:

 • 由海內外東南亞文化界之母語人士擔任初選評審。
 • 各語評審以計分方式,各提名10篇,四語總計40篇。
 • 各語統計得分最高之作品入圍。以各語投稿件數十分之一作為入圍名額下限。

■ 中文評審決選:

 • 由來自臺灣、香港、澳門、新加坡、馬來西亞之文化界代表擔任決選評審。
 • 以計分方式,針對中譯後的入圍作品進行評審。
 • 召開決選會議,選出首獎一名、評審獎一名、優選三名、澳門特別獎。

■ 青少年評審決選:

 • 公開招募青少年評審。
 • 以計分方式,針對中譯後的入圍作品進行評審
 • 召開決選會議,選出青少年評審推薦獎三名。

得獎公佈
得獎名單將公佈於本活動官網,並個別以電話通知得獎人。

獎勵辦法
| 首獎:一名,獎金NT$ 10 萬,獎杯乙座。
| 評審獎:一名,獎金NT$ 8 萬,獎杯乙座。
| 優選:三名,獎金NT$ 2 萬,獎杯乙座。
| 青少年評審推薦獎:三名,獎金NT$ 2 萬,獎杯乙座。
| 澳門特別獎:一名,獎金NT$ 2 萬,獎杯乙座。
總獎金:共計NT$ 32 萬。

收件截止日期
即日起至2020年5月17日止。

報名方式
一律線上報名與投稿。

注意事項

| 參選作品禁止抄襲、冒名、侵害他人著作權之情事,違者除取消資格、追回獎金、獎杯、獎狀,一切法律責任皆由參賽者自行負責。
| 參賽作品享有著作人格權及著作財產權,並授權主辦單位在任何地區、任何時間以任何形式之推廣、出版、發表、轉授權他人利用該著作之權利。著作人不得撤銷此項授權,且主辦單位不需另付稿酬版稅。
| 每位參賽者投稿文章以一篇為限,同一篇文章,請勿以別名重覆投稿。經主辦單位查驗身分後,若有重覆投稿的情形,您將喪失本屆移民工文學獎的參賽資格。
| 參選作品請自留底稿,不論入選概不退件。
| 參賽作品如經評審決議未達標準,得從缺。
| 獎金超過新台幣NT$ 2 萬元以上者,依稅法相關規定代扣稅額。
| 參選者視為認同本徵文辦法之規定,如有未盡事宜,得隨時修正公佈之。