Mahalagang Iskedyul

Huling araw ng pagsubmiso ng ulat na kalahok: Mayo 17, 2020  

Upang mapanatiling makatarungan at pantay ang pagsusuri, at upang maiwasan ang pagkopya, ang mga kalahok na ulat ngayong taon ay hindi ilalahad sa publiko at hindi ilalagay sa website.  

Hulyo 5:Pagpapahayag ng mga Pangalan ng Napiling Kasali sa Preliminary Eliminations

Agosto 10:Pagpapahayag ng mga Pangalan ng Nagkamit ng Gantimpala

Setyembre 27:Seremonyang Pagbibigay ng mga Gantimpala