Lịch hoạt động chính

Thời gian nhận bài: Từ nay đến hết ngày 17 tháng 5 năm 2020.

Nhằm mục đích đạt được tính công bằng trong quá trình bình thẩm, và tránh hiện tượng sap chép tác phẩm của người khác, Ban tổ chức Giải thưởng Văn học Di dân Di công sẽ không công khai nội dung các tác phẩm dự thi nhận được trên website.

Công bố danh sách tác phẩm dự thi được chọn:Ngày 05 tháng 7 năm 2020.
Công bố danh sách tác phẩm dự thi đoạt giải:Ngày 10 tháng 8 năm 2020.
Lễ trao giải thưởng:Ngày 27 tháng 9 năm 2020.